Kerkbuurt

De Kerkbuurt, de winkelpromenade van Sliedrecht, heeft een impuls nodig. Er is leegstand, het winkelend publiek laat het meer en meer afweten en het aanbod is te weinig gevarieerd. Er werd een adviesbureau ingeschakeld, een centrummanager aangesteld, er werden diverse politieke debatten gevoerd, maar maatregelen bleven uit. Tot het huidige college met een Plan van Aanpak kwam. De eerste maatregel, fietsen toestaan op de Kerkbuurt, werd nog wel positief ontvangen. Maar op de tweede maatregel, Kerkbuurt-Oost openstellen voor auto's, kwam veel kritiek, met name van ondernemers.