Snippergroen

De gemeente Bunnik heeft het plan opgevat om, als bezuinigingsmaatregel, stukjes openbaar groen (snippergroen) aan particulieren te verkopen. Dat leidde -zacht uitgedrukt- niet overal tot blije gezichten. Omwonenden van het Eikenpadplantsoen, bijvoorbeeld, kwamen in opstand tegen het plan om delen van de groenvoorziening in de uitverkoop te doen. Inmiddels keerde het gemeentebestuur deels op haar schreden terug. Een gewijzigd bestemmingsplan, waarin wordt bepaald welke delen voor overdracht aan particulieren in aanmerking komen, is inmiddels in procedure. Wordt vervolgd..