Wat te doen met die lege stal?

[HOLLANDS KROON] Met name in het noorden van Noord-Holland komen steeds meer gebouwen van boerenbedrijven leeg te staan. De provincie Noord-Holland wil voorkomen dat deze gebouwen door gebrek aan onderhoud vervallen of gebruikt worden voor oneigenlijke activiteiten zoals caravanstallingen in kassen. De provincie, de gemeenten en de agrarische sector stellen per regio een plan op hoe hier het beste mee om te gaan.

Het probleem is groter dan gedacht. Alleen al in Noord-Holland gaat het tot 2030 om bijna anderhalf miljoen vierkante meters aan leegstaande gebouwen. Dit speelt ook in de andere provincies.

Jaap Bond, gedeputeerde Economische Zaken en Landbouw van de provincie Noord-Holland: "Ik ga daarom via het interprovinciaal overleg ook bij het Rijk aandringen op maatregelen." Bond reageert hiermee op het onderzoek dat Wageningen Economic Research en het Kadaster hebben gedaan naar vrijkomende agrarische bebouwing.

De provincie heeft Wageningen Economic Research en het Kadaster gevraagd om te onderzoeken hoeveel gebouwen van boerenbedrijven er leeg komen te staan in Noord-Holland. Boerenbedrijven worden steeds groter, maar hun aantal neemt af. Tussen 2000 en 2015 zijn 2210 boerenbedrijven gestopt. Naar verwachting zullen tot 2030 nog 1300 bedrijven stoppen. De woonhuizen op het erf blijven meestal bewoond, maar de bedrijfsgebouwen blijven vaak leeg staan. Tot 2030 gaat het in totaal om 1,4 miljoen vierkante meters aan bedrijfsgebouwen.

In de kop van Noord-Holland staan meer gebouwen leeg dan in het zuiden van de provincie. Bond: "Dit vergt per regio een eigen aanpak. Rondom Amsterdam en in het Gooi zijn andere mogelijkheden voor nieuwe bestemmingen van leegstaande gebouwen dan in de Kop van Noord-Holland."