Brockes-passion trekt 150 liefhebbers naar Catharinakerk

[NIJKERK] Het Apollo Ensemble verzorgde zondag 31 maart in de Sint Catharinakerk met een achttal solisten met de Brockes-Passion van Georg Philipp Telemann. Het concert, dat werd gesponsord door Gerard van den Tweel, is volgens kenners veel extraverter dan de uitvoering van Händel", meldde Marion Boshuizen van het Apollo Ensemble.

Kees van den Heuvel

"Telemann heeft er een echt barokwerk van gemaakt met veel verschillende instrumenten. Als strijkers koos hij niet alleen voor de viool, altviool, cello en contrabas maar ook voor de viola d'amore. Bij de blazers zette hij naast de hobo en de fagot ook de blokfluit, de traverso en zelfs koperblazers in. Telemann was fantasierijk en hield van experimenteren en contrasten. Hij buitte alle emoties in de tekst maximaal uit en tartte daarmee alle geldende regels van de religieuze machthebbers. Passies hoorden sober, Telemann was vooral uitbundig."