Lichtlijn doet niet mee aan landelijke staking

[DEN HELDER] In het basisonderwijs staan vandaag, 12 december, nieuwe acties op stapel. De meeste scholen in het land staken. De actiegroep ´PO in actie´ kondigde dit aan. Ze eisten dat minister Slob vóór 5 december 1,4 miljard op tafel zou leggen voor lerarensalarissen en werkdrukverlagende maatregelen. Gereformeerde school De Lichtlijn doet niet mee aan de staking. 

Wat vooraf ging: docenten eisen 900 miljoen euro om de salarissen gelijk te trekken met die van hun collega's in het voortgezet onderwijs en 500 miljoen voor kleinere klassen en meer handen in de klas. De salarissen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs lopen ver uit elkaar, terwijl de docenten hetzelfde opleidingsniveau hebben. Het PO-front wil dat dat gat wordt gedicht.

In het regeerakkoord is 270 miljoen vrijgemaakt voor de salarissen en 450 miljoen voor maatregelen om de werkdruk te verlagen. Die 450 miljoen wordt echter pas in 2021 voor het eerst uitgekeerd. In 2018 komt er 10 miljoen als eerste vrij voor het verminderen van de werkdruk. PO in actie is hier erg ontevreden over en blijft bij de eis van 1,4 miljoen.

Veronique Kater van De Lichtlijn, de Helderse basisschool: "In ons team hebben we het gehad over de werkdruk, salaris en invulling van de vacatures. We krijgen een kleine tegemoetkoming van het ministerie van onderwijs om de werkdruk te verminderen. Daarnaast heeft onze nieuwe minister, Arie Slob, de eerste stap gezet door middel van het uitbrengen van een boekje 'Ruimte in regels'. Voor nu zeggen wij unaniem dat we de staking van vandaag nog iets te vroeg vinden, zeker nu de minister aangeeft dat de bonden en het bestuur snel een nieuwe CAO op tafel moet leggen, zodat het geld eerder vrij gemaakt kan worden."

De leerkrachten en directie van De Lichtlijn houdt de ontwikkelingen goed in de gaten. "Mochten we niets merken van de werkdrukverlichting, dan zullen we onze deelname aan vervolgacties heroverwegen. We willen vandaag wel iets ludieks doen om ons geluid te laten horen. We willen vooral de leuke kanten van ons vak laten zien, zodat meer mensen het onderwijs in willen. Want ondanks de werkdruk genieten we ook van de kinderen en ons werk! Om onze actie kracht bij te zetten hebben wij aan ouders gevraagd of zij de leerkrachten die deze dag gaan werken extra in het zonnetje wilt zetten. Voor de leerkrachten is het een verrassing. De ouders hebben hier gehoor aan gegeven en zijn vanmorgen om 8.00 uur op school gekomen. Ze hebben hartenkreten op grote harten gezet en boden deze aan de leerkrachten aan. In de pauze krijgen de leerkrachten een lunch en handmassage.En sommige ouders nemen tijdelijk de groep even over, zodat de leerkrachten hun administratie kunnen verwerken en op tijd naar huis kunnen gaan."