Nieuwe locatie voor Lijn5

Eline Klaver

[PURMEREND] Lijn5, een gespecialiseerde jeugdzorg organisatie die in meerdere provincies actief is, is voortaan gevestigd in Het Tangram aan de Slenkstraat. Maandag vond de officiële opening voor de juffen, meesters en verschillende samenwerkingspartners plaats. Hier kon iedereen kennis maken met de nieuwe locatie.

[DAGBEHANDELING] Er zijn meerdere hulpvormen die Lijn5 biedt. In Purmerend zit de naschoolse dagbehandeling gevestigd en kunnen gezinnen gebruik maken van ambulante gezinsbehandeling, intensieve thuisbegeleiding. 'Hier komen kinderen tussen de zes en zestien jaar met een licht verstandelijke beperking die wat extra ondersteuning nodig hebben,' vertelt Daphne Zielstra, één van de jeugdzorgwerkers bij Lijn5.

[ROUTINE] 'Na school, vanaf ongeveer twee uur, komen de kinderen naar de dagbehandeling. Zij blijven tot een uur of half zeven.' Elke dag werken de jeugdzorgwerkers volgens een vaste routine. Lisa Mattens, stagiair bij Lijn5, wijst naar een bord achter in het lokaal waar Lijn5 werkt. 'Hierop staat wat we elke dag doen,' vertelt ze. 'Zo weet de kinderen precies waar ze aan toe zijn.' Naast de gezamenlijke activiteiten, werken de kinderen ook aan hun persoonlijke doelen.

Daphne: 'In het intakegesprek hebben we verschillende afspraken met het kind en de ouders gemaakt. Voor ieder kind is dat weer anders, bijvoorbeeld leren samenspelen, voor zichzelf leren opkomen en met boosheid leren omgaan. Tijdens de dagbehandeling werken de kinderen bewust aan deze doelen.'

[TRAININGEN] Ook worden er trainingen voor ouders gegeven. 'Het gesprek wordt hier aangegaan om te werken aan een positieve thuissituatie. Problemen worden hier besproken met de begeleider en er wordt geoefend met verschillende situaties voor een andere aanpak passend bij het gezin', aldus Daphne.

[NIEUWE LOCATIE] De nieuwe locatie biedt volgens Daphne veel voordelen voor Lijn5. 'Wij werkten al veel samen met Het Tangram, maar nu we in hetzelfde gebouw zitten wordt deze samenwerking alleen nog maar beter.' Direct uit school komen de kinderen naar de dagbehandeling. 'Doordat we nu in Het Tangram zitten, is dit voor de kinderen die op deze school zitten heel gemakkelijk. Op deze manier verlagen we de drempel voor gezinnen om langs te komen,' vult Lisa aan.

[SAMENWERKING] Volgens Daphne speelt school een belangrijke rol in het leven van een kind die het moeilijk heeft. 'De problemen liggen niet altijd bij het kind, maar ook aan factoren in verschillende omgevingen. Juist doordat het gezin, de dagbehandeling en de school samenwerken, kunnen we deze problemen goed oplossen.' Naast dat Lijn5 nu een goede locatie heeft gevonden voor de dagbehandeling, heeft de organisatie nog meer doelen voor in de toekomst.

'Wij hopen in de toekomst de samenwerking met scholen nog meer te verbreden. Door meer samen te werken met docenten en zorgcoördinatoren hopen we de stap zo klein mogelijk te maken voor gezinnen om hulp te vragen zo besluit Daphne.

Lijn5 werkt alleen met doorverwijzingen van bijvoorbeeld de huisarts of het CJG. Kijk voor meer informatie over Lijn 5 op de website: www.ln5.nl