Nieuwe vrijwilligers Home-Start

Gezinnen kunnen zich weer aanmelden

[HOLLANDS KROON] GGD Hollands Noorden voert sinds februari 2014 Home-Start uit voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen. Home-Start biedt opvoedondersteuning thuis voor gezinnen met jonge kinderen en wordt uitgevoerd door vrijwilligers.

Onlangs zijn weer negen vrijwilligers getraind in de principes van Home-Start. Op 30 november ontving deze vierde groep Home-Start vrijwilligers het certificaat. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst. Ook deze groep vrijwilligers staat te trappelen om gezinnen, die een steuntje in de rug nodig hebben, te helpen.

[WAT IS HOME-START?] Home-Start is een programma voor opvoedondersteuning, gericht op gezinnen met ten minste één kind tot veertien jaar. Het 'goud' van Home-Start zijn de vrijwilligers, die een dagdeel per week bij een gezin op bezoek gaan. Zij ondersteunen het gezin bij de opvoeding van de kinderen en bieden praktische hulp en vriendschap. Ouders ervaren dit als heel prettig. Ze kunnen bij de vrijwilliger, vaak een ervaren moeder (of vader), hun verhaal kwijt. Ook krijgen ze concrete steun bij het oplossen van hun problemen. Vaak worden gezinnen op het bestaan van Home-Start gewezen door het consultatiebureau, het wijkteam of een andere organisatie. Ouders kunnen zelf ook Home-Start aanvragen.

"Home-Start richt zich op de opvoeder, dat kunnen zowel vaders als moeders zijn," vertelt Gonny Aland, coördinator Home-Start Hollands Kroon/Schagen. "Het achterliggende idee is dat kinderen erbij gebaat zijn als hun ouders met zelfvertrouwen in het leven staan en goede relaties met anderen hebben. Home-Start ondersteunt veel verschillende typen gezinnen en juist die verschillen maken het voor een vrijwilliger boeiend. In Nederland kunnen ouders in ongeveer 130 gemeenten bij Home-Start om ondersteuning vragen." Home-Start is opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 1974 en bedient nu duizenden families wereldwijd, in 22 verschillende landen op vijf continenten.

[AANMELDEN] Gezinnen kunnen voor meer informatie en aanmelding terecht bij Gonny Aland, 06-13123333 (maandag, woensdag en donderdag), galand@ggdhn.nl. Zie ook www.home-start.nl.