• Ria Meuleman

Rob Hoogendoorn wil voorzittersstokje doorgeven

Ria Meuleman

Hoogendoorn (69) ging wegens een reorganisatie met vervroegd pensioen. "Dan zit je ineens te niksen. Ik wilde weer netwerken, met andere mensen in aanraking komen, dat miste ik zo. Op aanraden van een vriendin, lid van een dorpsraad, kwam ik in Wijkraad Linquenda terecht. Eerst als algemeen bestuurslid en na een jaar volgde ik Ben Wolsink als voorzitter op."

Hoogendoorn bouwde eerst de website van de wijkraad en die draait nog steeds. Met Algemene Zaken, Schiphol en het Windpark Haarlemmermeer-Zuid in zijn portefeuille is hij een druk bezette vrijwilliger, die zich met hart en ziel inzet voor zijn wijk. Zijn paradepaardje door de jaren heen, het 'groen en grijs', vindt hij heel belangrijk en het leukste. In het kader van 'Impuls Linquenda' maakte hij zich hard voor het opknappen van de wijk na achterstallig onderhoud van het openbare groen en de paden in het aangrenzende park. Mede door de gemeentelijke aanpak is er veel commotie om geweest. "Maar ik geloof, dat de mensen nu wel tevreden zijn. Het Beheer Kwaliteitsplan, met minder maaien en onderhoud, is een van mijn grootste frustraties. Het onkruid tiert welig. Met wijkraad Getsewoud en de dorpsraad zijn we hard bezig dat het verbetert. Jammer dat het zo gelopen is. Als er niets wordt gedaan in deze groene omgeving, wordt het een puinhoop."

De wijkraad vergadert en organiseert activiteiten als de Buitenspeeldag, de kerstbomeninzameling, wijkfeesten en bewonersavonden in en vanuit het wijkgebouw aan Oostmoor. Groot was dan ook de impact van de brand daar in 2009. Raad en gebouw staan feitelijk los van elkaar, maar onder leiding van Meerwaarde verrichtte de wijkraad veel werk voor een nieuw gebouw. "Het was altijd druk bezet. We konden de gemeenteraad van de noodzaak overtuigen." In 2011 was de nieuwbouw een feit.

Andere speerpunten voor Hoogendoorn waren de Spijkerboorroute, een luchtlijn van vertrekkende vliegtuigen tussen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, en de windmolens in Haarlemmermeer Zuid. "Wij zijn niet tegen windenergie, maar wel tegen windparken in het Groene Hart, in een mooi stukje Haarlemmermeer."

Hoogendoorn gaat zijn leven een andere invulling geven, krijgt tijd voor hobby's als meubels maken, klussen, fietsen, zijn motor en twee kleinkinderen. "Het was hartstikke leuk, de onderlinge band prima, maar het is goed als er een nieuwe voorzitter komt én een nieuwe secretaris. Els Holthuijsen, stopt er na 3 jaar ook mee. De mensen moeten in Linquenda wonen, hart voor de wijk hebben en tijd, een 55-plusser of zo. Er speelt veel, wat gaat er met de scholen gebeuren? Renoveren of nieuwbouw en waar? De wijk kan niet zonder scholen. Nieuw bloed, nieuwe ideeën. De tijden veranderen."