Schiphol op agenda

[CASTRICUM] Raadslid Ron de Haan van De VrijeLijst wil dat de gemeente een openbare informatieavond organiseert over Schiphol. De partij wil hiervoor luchtvaartdeskundigen, belangengroepen en inwoners uitnodigen.

Het bewonersplatform dat zich rondom Schiphol regiobreed heeft georganiseerd laat binnenkort een oproep uitgaan om onderzoek te doen naar het luchtvaartbeleid. De oproep wordt mede ondertekend door PVRC (Platform Vlieghinder Regio Castricum). Over Schiphol, toekomstplannen, uitbreiding Lelystad wordt gesproken aan bestuurlijke tafels, waarbij Castricum ook is vertegenwoordigd via een regiotafel. De Haan: "Alleen al de wijze waarop gemeenten zich laten vertegenwoordigen roept veel vragen op. Onduidelijk is op welke wijze de belangen van inwoners aan deze tafels worden meegenomen. In de raad is Schiphol de afgelopen jaren zelden van onderwerp geweest, laat staan geconsulteerd." Behalve bestuurlijke tafels zijn er bewonersoverleggen en particuliere platforms zoals vlieghinder.nl dat in Castricum door honderden belangstellenden wordt gevolgd. Bij keuze voor groei, vinden bewoners dat de uitbreiding van Schiphol (gefaseerd) moet plaatsvinden op de Noordzee voor IJmuiden. Het IJ-vlakte-concept gaat uit van de combinatie met een buitenhaven en de winning en opslag van groene energie. Op termijn zou Schiphol in zijn geheel kunnen worden verplaatst.