Sport- en Cultuurfonds voor jeugd gaan samen verder

[AMSTELVEEN] Het Jeugdsportfonds Amstelveen en Jeugdcultuurfonds Amstelveen gaan, na jaren intensieve samenwerking achter de schermen, met ingang va deze maand samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amstelveen. Beide fondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen. 

Coördinator Arianne Niks: "Voor ons is deze naamsverandering een logische stap. Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten". 

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amstelveen betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat. 

Voor meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/