Tweekappers in plaats van vrijstaande huizen in Garderen

[GARDEREN] De gemeente Barneveld verleent medewerking aan een plan van de Gardereense projectontwikkelaar Van de Kolk om een plan voor vier vrijstaande woningen aan de Zuidakker in het dorp om te zetten naar acht twee-onder-een-kaphuizen.

Jannes Bijlsma

De locatie, die parallel ligt aan de Hogesteeg bij binnenkomst van het dorp vanaf Stroe, maakt onderdeel uit van de uitbreiding 'Garderen Zuidrand'. Het uit 2013 daterende bestemmingsplan staat er vier vrijstaande huizen toe. Van de Kolk had de bouwkavels hiervan de afgelopen jaren in de verkoop, maar er was geen belangstelling voor.

[VOLDOENDE AANBOD] De woningen die hiervoor in de plaats moeten komen, sluiten qua architectuur aan bij de tweekappers aan de iets verderop gelegen Teus Bouwmanhof. De gemeente ziet het zitten in het plan van Van de Kolk, omdat Garderen weinig uitbreidingsmogelijkheden heeft en er vooral binnen het dorp wordt gekeken voor nieuwe woningbouwprojecten. Daarbij heeft Garderen, aldus het college van b. en w., voldoende aanbod van vrijstaande huizen en is er juist een kleiner aanbod van twee-onder-een-kapwoningen, waar wel veel vraag naar is. De gemeente wil daarom meewerken aan een wijziging van het bestemmingsplan.

[ENTHOUSIAST] Van de Kolk heeft inmiddels contact gehad met de eigenaren van de eigenaren van de aangrenzende tuinen aan de Hogesteeg. Volgens de projectontwikkelaar zijn die enthousiast over de voorgenomen plannen. Er zijn ook al drie koopovereenkomsten gesloten voor de tweekappers gesloten, wel onder voorbehoud van de medewerking van de gemeente Barneveld. Deze kopers laten allemaal een rijtjeswoning in Garderen achter. Voor de vijf overgebleven woningen wil Van de Kolk om Garderenen als eerste de kans te geven om zich ervoor in te schrijven.