• Het te slopen benzinestation

    Wijnand Kooijmans

Veranderingen in ruimtelijke ordening; benzinestation Elspeet verdwijnt

ELSPEET Aan de Nunspeterweg 86-96 in Elspeet mag een recreatieterrein worden ingeruild voor woningbouw. Het gaat om vier levensbestendige woningen met garage en een eigen parkeerplaats. Daarnaast komen er zes rijwoningen voor starters op de woningmarkt of senioren. De eigenaren willen stoppen met de camping gezien hun leeftijd. Door toestemming voor de woningbouw wordt voorkomen dat de locatie in onbruik raakt en in verval raakt.

Wijnand Kooijmans

Aan de Vierhouterweg 18 mogen acht appartementen worden gebouwd voor senioren en starters. Op deze locatie is nu nog een garagebedrijf gevestigd alsmede een wasplaats, fietsenzaak een uit bedrijf zijnde pompstation. De achterliggende autoshowroom blijft wel op deze locatie gevestigd.

In totaal zijn er binnen de gemeente Nunspeet 172 woningen aangemeld voor de benodigde verklaring van geen bedenkingen. Hiervan worden er 79 toegewezen op basis van woningbouw op maat en 83 op basis van een extra contingent sociale woningbouw. De aanvraag voor in totaal tien woningen is afgewezen.

VOORKEUR Aan de Driestweg in Nunspeet mogen 27 huurappartementen in de sociale sector worden gerealiseerd. Het gaat om woningen welke geschikt zijn voor kleine huishoudens. Het plan sluit aan bij de woonvisie en wordt daarnaast gerealiseerd op een inbreidingslocatie. Dat verdient de voorkeur boven bouwen op een nieuw te ontwikkelen locatie.

Door de gemeenteraad is de benodigde verklaring van geen bedenkingen afgegeven. Dat geldt ook voor de bouw van drie appartementen op de eerste verdieping en uitbreiding van het bestaande aantal winkeloppervlak. Het gaat om een verouderd winkelpand met schuren. Het plan geeft het gebied een kwaliteitsimpuls.

KANTOORPAND Aan de Elspeterweg 12 mogen in totaal 33 kleinschalige appartementen worden gebouwd. Het gaat om de herontwikkeling van een kantoorpand naar een woonfunctie met aan de achterzijde dertig kleinschalige appartementen met een maatschappelijk sociaal kenmerk. In de monumentale villa op het perceel komt op de begane grond een appartement, in het overige deel van het gebouw wordt een kantoor gevestigd. Op de bovenverdieping komen twee appartementen.

Aan de Laan 9 in Nunspeet mogen zes appartementen worden gebouwd. Deze komen in een bijgebouw dat hiervoor van een extra bouwlaag wordt voorzien. De voormalige pastorie op deze locatie behoudt de huidige kantoorfunctie. De appartementen worden bestemd voor jonge zinnen en/of senioren.

FINANCIEEL Voor het perceel Nijverheidsweg 10-12 is door de initiatiefnemer een nieuw plan aangemeld. In een eerder stadium werd hem toestemming verleend voor de bouw van 24 onzelfstandige woningen. Het ging om vier compartimenten met een eigen voordeur met daarachter per eenheid zes kamers. Door de stijgende bouwkosten is dit plan volgens de initiatiefnemer niet meer haalbaar. Het plan stuitte overigens op felle tegenstand van omwonenden.

Het nieuwe plan voorziet in de bouw van twee appartementencomplexen met twintig zelfstandige sociale huurwoningen van ongeveer 45 vierkante meter voor jongeren. Drie aanwezige woningen worden hiervoor gesloopt.