Vernieuwende aanpak dyslexie

[HOLLANDS KROON] Bij kinderen die op de basisschool een achterstand oplopen met lezen en schrijven, kan sprake zijn van dyslexie. Dat heeft niet alleen invloed op de leerprestaties, maar vaak ook op het welbevinden van het kind. Hoe eerder met een adequate behandeling wordt gestart, hoe beter. Daarom slaan de wijkteams Hollands Kroon de handen ineen met OBD Noordwest en IWAL, twee aanbieders van dyslexiezorg in Hollands Kroon.

[ELKAAR VERSTERKEN] Cruciaal is dat er één integrale aanpak is, waarin het wijkteam, de scholen, de behandelaars en de ouders/verzorgers van het kind nauw samenwerken. OBD Noordwest en IWAL passen dankzij hun vernieuwende behandelingstrajecten goed bij de visie van het wijkteam. Ouders kunnen zelf kiezen tussen deze twee aanbieders. De lopende trajecten bij andere aanbieders van dyslexiezorg in de gemeente, kunnen overigens gewoon worden afgerond.

Een behandelingstraject bij OBD Noordwest en IWAL bestaat uit wekelijkse sessies die zoveel mogelijk dichtbij huis of school plaatsvinden. Digitale online ondersteuning speelt daarbij een grote rol. De online software maakt het mogelijk dat kinderen thuis op een speelse manier kunnen oefenen, samen met andere gezinsleden. Op deze manier krijgen kinderen weer plezier in het lezen en schrijven, zo is gebleken. Online oefenprogramma's en apps zijn toekomstgerichte vernieuwingen in de dyslexiezorg. OBD Noordwest en IWAL maken het traject op maat, passend bij het kind.

[VRAGEN?] De eerste stap is het vroegtijdig signaleren van dyslexie door leerkrachten. Zo wordt voorkomen dat een kind een grote leerachterstand oploopt. De school verwijst het kind vervolgens door voor onderzoek. Heeft u vragen? U kunt dagelijks terecht bij de wijkteammedewerker die is aangesloten bij de school van uw kind. Of bel het klantcontactcentrum: 088-3215000.