Wilhelminahof verhuist

[UDDEL] De huidige Wilhelminahof is verouderd, er is gebrek aan ruimte en op de huidige locatie kan niet de in de toekomst mogelijk zwaardere zorg worden geboden. Reden om te verhuizen. Als alles volgens plan verloopt, verhuist de Wilhelminahof in 2020 naar een nieuwe locatie aan de Uttilochweg. Op de Open Dag in de Wilhelminahof was er aansluitend aan de broodmaaltijd een presentatie over de verhuisplannen van het Ontmoetingscentrum.

Geurtje van den Hoek

Toen in juni 1998 het zorgsteunpunt werd geopend was het heel bijzonder dat ouderen en gehandicapten een plek onder hetzelfde dak kregen. Ouderen konden terecht voor dagopvang en activiteiten en voor de gehandicapten was er professionele zorg. Twintig jaar later is dat nog steeds zo. Maar de algehele tendens is dat Nederland, dus ook Uddel, aan het vergrijzen is. SKWH-voorzitter Kees Zwaan: ,,Dat betekent dat er steeds meer ouderen gebruik zullen gaan maken van de geboden activiteiten en dagbesteding. Dat was voor ons als bestuur van de Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof (SKWH) aanleiding om al in 2015 te kijken naar de toekomst. De Wilhelminahof is inmiddels verouderd en er is gebrek aan ruimte."

De heer Gert Hop had ook bouwplannen en enige tijd later zocht hij contact met het bestuur van de SKWH of de Wilhelminahof interesse zou hebben om in zijn plan ruimte te huren. Over en weer werden plannen uitgewisseld en het bestuur van de SKWH pakte het grondig aan. Het was een mooi plan dus er was wel degelijk aandacht voor.

Zwaan legt het traject uit aan de aanwezigen in de zaal. ,,Onze eerste eis was dat het moet voldoen aan alle eisen die wij stellen. Alle activiteiten moeten op dezelfde manier kunnen doorgaan, wij willen dezelfde sfeer behouden. Er moet wel brede steun zijn voor een verhuizing dus wij hebben contact gezocht met de Vrijwillige Hulpdienst (SVHU), Stichting Vrienden (SV), Uddels Belang, Ouderenadviseur, gemeente Apeldoorn voor deskundig advies en subsidie, huisarts, Oranjehof Elspeet en ga zo maar door. Al deze betrokkenen waren positief over een verhuizing naar de Uttilochweg. Waren er dan geen alternatieven voor onze zoektocht naar meer meters? Ook dat hebben we uitvoerig bekeken maar in de directe omgeving ging dat niet lukken. De woningbouwvereniging waar wij van huren is niet bereid geld in een verbouwing te steken. En we zijn afhankelijk van subsidie dus verhuizing is de beste oplossing."

[GEPASSEERD] De mensen die aan de Essenkamp bij de Wilhelminahof wonen voelen zich bij de plannen voor de verhuizing toch wel gepasseerd en laten dat op deze bijeenkomst duidelijk horen. Zij hadden graag meer gehoord over de plannen. Zwaan legt meerdere malen uit dat welke beslissing dan ook voor- en nadelen heeft. Hetzij voor de bewoners aan de Essenkamp, hetzij voor de bewoners aan de Uttilochweg. Er zullen altijd mensen zijn die moeten 'reizen'. Maar dat geldt uiteraard al twintig jaar voor de mensen die niet in de Essenkamp wonen. De SVHU heeft dan ook toegezegd om het vervoer van deze mensen op zich te nemen. DE SV wil de verhuizing financieel ondersteunen.

[TOEKOMSTBESTENDIG] Zwaan: ,,Wij zijn ons echt heel erg bewust van de gevoeligheid bij deze verhuisplannen. Maar de Wilhelminahof is verouderd, de ruimtes zijn niet praktisch en wij willen graag meer meters zodat we mogelijk in de toekomst zwaardere zorg kunnen aanbieden waardoor mensen langer in het dorp kunnen blijven. Het wordt een prachtig gebouw met voor ons de juiste meters, keuken en ruimte voor een kantoor, enzovoort. Het is goed bereikbaar en voldoende parkeerruimte. Er zijn mogelijkheden voor een tuin en terras, alles wat aan de Essenkamp niet mogelijk is. Wat er gebruikt kan worden gaat zeker mee. De keuken is destijds gerealiseerd met geld van de Uddelse inwoners dus daar zullen we zeer zorgvuldig mee omgaan. Maar ook in de keuken raakt het een en ander verouderd, dus niet alles zal meekunnen. We zijn in gesprek over de laatste punten en als alles doorgaat zal er in maart 2020 verhuisd gaan worden. Iedereen mag tips en vragen sturen naar info@koninginwilhelminahof.nl."

[WONINGEN] Gert Hop was in 2014 met zijn plan bezig om in Uddel aan de Uttilochweg een voorziening te bouwen waar mensen levenslang verzorgd en verpleegd kunnen wonen. ,,De gemeente was positief, maar het bleek niet haalbaar. Wel levensloopbestendige woningen. Hop en zijn partner Cornelis Bosch, ervaren in Zorgvastgoed, laten de plannen zien en men was zeer geïnteresseerd, ook in de woningen. Het wordt een gebouw met drie woonlagen voorzien van lift. De woningen zullen uitsluitend voor Uddelsen zijn die een zorgbehoefte hebben. Maar daarover zal ongetwijfeld meer nieuws volgen. Het wachten is op de bouwvergunning.