[Aanbesteden kan transparanter

Door Aart Tóth

[CASTRICUM] Ruim 60 ondernemers, politici en ambtenaren kwamen af op de avond van de Ondernemers Vereniging Castricum (OVC) in Grand Café Balu over aanbestedingen. De hamvraag: hoe kun je als ondernemer in aanmerking komen voor gemeentelijke opdrachten?

OVC-voorzitter Leo van Schoonhoven was blij met de grote opkomst. Hij hoopt dat er meer duidelijkheid ontstaat hoe te handelen bij opdrachten vanuit de gemeente of de werkorganisatie BUCH.

[SPREKERS] Eerste spreker was Gerard Veldt van melkveebedrijf en boerencamping Ormsby Field. Hij schetste hoe het niet hoort te gaan. "Het onderhoud van sloten, bermen en aanverwante werd via inschrijving gegund aan een loonbedrijf uit Harmelen, die weliswaar de goedkoopste was, maar het niet niet zo nauw nam in de uitvoering. Ze kwamen met veel te groot en te zwaar materieel, waardoor er eigenlijk sprake was van natuurvernietiging en onbekwaam werken. Er werd niet gewerkt volgens GBV, Gezond Boeren Verstand", aldus Veldt.

De volgende spreker, Hans van Wijck, legde als verantwoordelijk inkoper bij de Stichting Rijk uitgebreid uit hoe het wél hoort te gaan bij aanbestedingen. De stichting Rijk regelt bijvoorbeeld voor Castricum het inkoopgedrag bij het inhuren van ondernemers of ondernemingen. Dat gebeurt via de aanbestedingswet uit 2012, die in 2016 is gewijzigd. De aanwezige ondernemers en politici van PvdA, CDA, VVD, GroenLinks en CK&G luisterden geboeid.

Als laatste spreker werd juriste Jocelyne Tophoff, gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, uitgenodigd. Zij ging in op de Europese regels rondom aanbestedingen en stelde een soort 'marktplaats' voor met opdrachten van de gemeente waar iedereen op zou kunnen inschrijven. Meteen werd er vanuit de gemeente Castricum gereageerd: deze is inderdaad in voorbereiding binnen de BUCH. "Ik stel voor om vanuit de gemeente de aanbestedingen te publiceren in het Nieuwsblad Castricum, waardoor het nog transparanter wordt", aldus Jocelyne Tophoff.

[AFSLUITEND] OVC-voorzitter Van Schoonhoven vertelde afsluitend dat er een projectgroep komt. "De ambtelijke staf, de OVC en Hans van Wijck gaan samen het project trekken om daadwerkelijk te realiseren dat er meer opdrachten bij lokale ondernemers terecht komen."