Wat doet de huizenmarkt in 2018?

[NOORDKOP] De vraag naar koophuizen blijft voorlopig groter dan het aanbod. In grote steden worden inmiddels minder huizen verkocht, omdat er maar weinig aanbod is. Vooral is er een tekort aan woningen voor starters en jonge gezinnen in de 200.000 – 250.000 euro range. De krapte in het aanbod in dit prijssegment moet onder andere worden weggenomen door nieuwbouw. Dit gaat echter nog wel een aantal jaren duren.  

Het blijft aantrekkelijk om in 2018 een huis te kopen. De hypotheekrente loopt naar verwachting licht op, maar blijft historisch gezien laag.

De hypotheeknormen worden in 2018 iets minder ruim. Dit jaar kan niet meer geleend worden dan de waarde van de woning. Door het kabinet is bepaald dat van een verdere verlaging van de hypotheeknormen de komende vier jaar geen sprake zal zijn.

Als meer kopers stuiten op de grens van de betaalbaarheid van een huis, zal dit gevolgen hebben voor de huizenprijzen. De (on)betaalbaarheid van koopwoningen gaat van invloed zijn op de huizenprijzen en het aantal woning dat dit jaar op de markt komt.

De combinatie tussen de stijgende huizenprijzen en het dalende aanbod zorgt ervoor dat een koophuis vaker onbereikbaar is. Starters en jonge gezinnen zijn aangewezen op particuliere huur of vertrekken uit de steden naar de randgemeenten.

Alles in overweging nemend, lijkt de gekte op de huizenmarkt iets af te nemen. Naar verwachting zal de landelijke prijsstijging afnemen van 7,6% naar 6,9% en zal het aantal huisverkopen in 2018 dalen met 5,2% naar 223.203 woningen.

Het blijft van belang om zo goed mogelijk voorbereid en geïnformeerd op huizenjacht te gaan. Wat is de huidige waarde van het huis? Welke hypotheek rust er op de woning? Wat zijn de afmeting van het perceel van de woning?